Profil - Horyjszczuk Eugeniusz 

Doświadczenie wojenne