Profil - Hutnik Aleksander 

Doświadczenie wojenne