Profil - Klimczak Bronisław 

Doświadczenie wojenne