Profil - Klimkosz Kazimierz 

Doświadczenie wojenne