Baza danych: Lista Memoriału (Moskwa)

Lista Pamięci Ofiar terroru politycznego w ZSRR Stowarzyszenia „Memoriał”.
Otwórz bazę danych na stronie www.lists.memo.ru.
Zobacz listę wszystkich osób z tego źródła danych.

4. wydanie (aktualizacja 2015-12-24) „Ofiar Terroru Politycznego w ZSRR” obejmuje ponad 2,6 mln z 6,5-7 mln ludzi, którzy byli „administracyjnie represjonowani” przez państwo radziecki. Został on stworzony przez Stowarzyszenie „Memoriał”, którego głównym celem jest zachowanie pamięci o politycznych represji i terroru w ZSRR, łącząc księgi pamięci ofiar represji politycznych przygotowanych i opublikowanych w różnych regionach byłego ZSRR. Lista zawiera.:
1. Ludzie aresztowani pod zarzutami politycznymi organów bezpieczeństwa państwowego (Czeka-OGPU-NKWD-MGB-KGB) i skazani na śmierć, lub do uwięzienia różnych warunków w obozach i więzieniach lub na wygnaniu.
2. Chłopów administracyjnie wysłani podczas represji, kolektywizacji i głodu związanego z kampanią „likwidacją kułaków jako klasy” w latach 1930-1933.
3. Narodów deportowanych z ich tradycyjnych ojczyzn na Syberię, Azję Środkową i Kazachstan, a także z licznych politycznie inspirowanych deportacji poszczególnych grup narodowych i społecznych z regionów przygranicznych, miast i „obszarów wrażliwych” – w tym w latach 1939-1941 z „nowych terytoriów” Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy Zachodniej, Zachodniej Białorusi i Mołdawii.