Spis: Polacy w Teheranie 1942-43 r. (Polska Walcząca)

Wykaz nazwisk i danych 10 321 cywilów polskich, przybywających w Teheranie, Persji (Iranie) z ZSRR do Persji z Armią Andersa w 1942 r.,

Pierwotnie opublikowane w polskiej gazecie emigracyjnej „Polska Walcząca” w Londynie w Anglii, jako seria 24. tygodniowych dodatków 4. stronnych, w numerach 1942 r., nr. 30-51 oraz 1943 r., nr. 1-4. Dane zawierają nazwiska każdej osoby, imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, oraz dodatkowe informacje co do zawodów i stosunków rodzinnych. Lista jest uporządkowana alfabetycznie według pierwszych liter nazwisk, choć w obrębie każdej serii litery, nazwiska są czasem nie w porządku, więc całą sekcję alfabetyczną należy przeczytać, aby znaleźć konkretne nazwisko.

Oryginały dokumentów znajdują się w kolekcji 1943 gazety „Polska Walcząca” w Bibliotece Polskiej, Centrum Kultury Polskiej POSK w Londynie, pod adresem: 238-246 King Street, London W6 ORF Anglii. Tel: +44 20-8741-7724. E-mail: bibliotekapolska@posklibrary.fsnet.co.uk

Kopie dokumentów zostały udostępnione przez pana Tadeusza Dobrostańskiego z Melbourne w Australii i panię Wiesławę Kleszko, Sekretarza „Koła Indian” (Towarzystwo Wygnańców Polskich w Indiach) w Londynie w Anglii, a zostały zdigitalizowane przez Janusza Zajączkowskiego z Londynu.

Skany dokumentów są dostępne na stronie www.kresy- siberia.org/hom/element/evacuation-from-ussr-to-persiairan-in-1942/polska-walczaca/
 
Zobacz listę osób z tego źródła danych.