Kresy-Syberia: Przekazujący WMKS

Są to informacje, które zostały przekazane przez zarejestrowanych użytkowników Wirtualnego Muzeum, bądź przez osób korespondujących bezpośrednio z jego administracją.

Kontakt z przekazującym jest możliwe poprzez administrację Wirtualnego Muzeum, pod adresem admin@Kresy-Siberia.org.

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.