List: 316 Transport Company (WAAS)List of names of women who served in the 316 Transport Company of the Women’s Army Auxiliary Service (WAAS) or in Polish, “Pomoczniczej Wojskowej Sluzby Kobiet” (PWSK). Z książki pt. “Zapomniane Dziewczęta” by Bronisława Sanejko-Kwaśnicka, Lublin Branch of the “Wspolnota Polska” Association (Lublin 1995).

See list of all persons from this data source.