Spis: Polacy w Indiach 1943-1944 r.

Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecznej zapisała listę nazwisk wszystkich polskich uchodźców, którzy przebywali w Indiach. Pierwsza lista (numery 1-3121), była z dnia 1943-11-15, nastąpiły trzy listy uzupełniające: pierwsza (nr. 3122-3605); druga, z dnia 1944-01-31 (nr. 3606-4075); oraz ostatnia, wykonana w dniu 1944-11-01 (nr. 4075-4775). Ponieważ wykazy były niekompletne, niektóre nazwiska zostały dodane po weryfikacji, ale te są bez numerów indeksowych Ministerstwa.
Ta wersja listy, pochodząca z książki „Polacy w Indiach 1942-1948″ wydanej przez Koło Polaków z Indii 1941-1948, zawiera tylko datę urodzenia oraz numer indeksu. Pełne listy, zawierające pozycje: Miejsca urodzenia, Imiona rodziców, Adres w Polsce przed wojną i Miejsce zamieszkania w Indiach, zdeponowane są w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie oraz w brytyjskich archiwach Koła Polaków z Indii 1942-1948.

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.