Spis: 5 Kresowy Batalion CKMDane dotyczące składu osobowego 5 Kresowego Batalionu Ciężkich Karabinów Maszynowych, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 2 Korpusu – pochodzą z Kroniki Batalionu pt. „Wykaz żołnierzy Batalionu w dniu wyjścia do akcji” (źródło: Mark Terech).

Zobacz spis osób z tego źródła danych.