Archiwum: Instytucja Hoovera (USA)

Lista wypracowań szkolnych napisanych przez polskich uczniów, którzy w 1942 roku byli ewakuowani z ZSRR do Iranu. Oryginały tych wypracowań znajdują się w archiwum Władysława Andersa oraz w polskich archiwach wojennych Instytutu Hoovera, Stanford University (USA). Kompletna lista osób z tego źródła.

Uzyskanie oryginalnych dokumentów

Kopie oryginalnych, ręcznie napisanych wypracowań (w języku polskim) można otrzymać wysyłając prośbę z imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym wyszczególnieniem nazwy pliku, na adres elektroniczny archiwistki Ireny Czernichowskiej lub archives@hoover.stanford.edu

Dokumenty elektroniczne

Większość kolekcji polskiego archiwum z Drugiej Wojny Światowej została skopiowana elektronicznie i może być udostępniona przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w Polsce. Elektroniczne kopie dokumentów wykonano z 1 599 szpul mikrofilmów sprezentowanych Polsce dziesięć lat temu przez Instytucje Hoovera. Dostępne są one na stronie NAC www.szukajwarchiwach.pl. Uwaga: numer skrzynki zamieszczony jest jako trzy ostatnie cyfry w archiwalnej referencji. Np. Skrzynka 116 = „800/41/0/-/116″

Odnośnie Materiałów Źródłowych

Pełen zbiór polskiej kolekcji Instytutu Hoovera posiada 18 000 oryginalnych personalnych sprawozdań i kwestionariuszy byłych więźniów oraz wysiedleńców. Niektóre z tych dokumentów pochodzą z roku 1941, chociaż większość została skompletowana później, wkrótce po ewakuacji z Rosji Sowieckiej w 1942 roku. Dokładne streszczenie powyższych informacji można znaleźć (w języku angielskim) w Hoover Institution Summary.

Szczegółowa elektroniczna informacja prowadzi do trzech niezwykłych zbiorów, które można znaleźć na następujących stronach:
Wladyslaw Anders Papers, 1939-1946
Poland. Ambasada (Soviet Union) Records, 1941-1944
Poland. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Records, 1939-1945

Kontakt: