Cmentarze: Afryka

Groby na dawnych osadach polskich w Afryce podczas II wojny światowej.
Informacje z nagrobków i rejestr zgonu zostały zebrane przez studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiw.
Strona: www.polskiecmentarzewafryce.up.krakow.pl

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.