Nina (Germanowicz) Czarna - Back from the exile

Nina (Germanowicz) Czarna - Polish woman in USSR

Julia (Niewiadomska) Gawryłow - Deportation

Julia (Niewiadomska) Gawryłow - Religion in the USSR

Julia (Niewiadomska) Gawryłow - Kazakhstan

Walentyna (Kowalska) Góriańczyk - Conditions in deportation train

Konstancja Strusiewicz - Deportations from Soviet Ukraine

Konstancja Strusiewicz - first moments in exile

Edward Bobel - Meeting with one of Katyn killers (NKVD)

Edward Bobel - Work and life in exile

Janina (Szabrońska) Krajewska - Mother arrested in exile (1)

Janina (Szabrońska) Krajewska - Mother arrested (2)

Janina (Szabrońska) Krajewska - Work at cotton fields

Władysław Kuźma - Life in the USRR after the amnesty

Barbara (Kowalska) Kowalska - Father’s trauma

Barbara (Lenkowska) Czartoszewska - Problems escaping USSR

Zofia (Mertens) Teliga - Surviving USSR

Janina (Jancewicz) Michałowska - Hunger in exile

Janina (Jancewicz) Michałowska - Surviving

Franciszek Szkorupiński - Ziemianki in Kazakhstan

Edward Szyc - How to survive USSR

Halina (Szyc) Wilczyńska - UNRRA’s help

Halina (Szyc) Wilczyńska - Children’s life in USSR

Franciszek Szkorupiński - Poles are the enemies

Janina (Jancewicz) Michałowska - Russians vs Poles