Nina (Germanowicz) Czarna - Back from the exile

Janina (Szabrońska) Krajewska - Mother arrested (2)

Leonarda (Rynkowska) Rewkowska - Under Soviet tyrrany

Władysław Uchnalewicz - Sentenced to death

Czesław Budre - Return to Lida

Jadwiga (Rowińska) Bobrowa - Problems with return

Jadwiga (Rowińska) Bobrowa - Work in exile

Kazimierz Harasymowicz - Post war repressions in USSR

Kazimierz Harasymowicz - Problems in USSR

Janina (Zelab) Kędra - Back with military hospital train

Janina (Zelab) Kędra - Back from the exile

Jan Michałowicz - Repressions after the war

Jan Michałowicz - Problems after release

Jan Michałowicz - Free from gulag

Jan Michałowicz - Poles and Russians

Julia (Dawidowicz) Walczyńska - Back from the war 2

Zygmunt Żukowski - Polish language

Helena (Lenkiewicz) Szołomicka - Back to Kresy

Maria (Lipska) Taraszczuk - Post-war repressions

Maria (Lipska) Taraszczuk - Meeting with parent

Walentyna (Kwiatkowska) Żeńczykowska - To be the Pole

Walentyna (Kwiatkowska) Żeńczykowska - Poles at Bukowina region

Władysław Kuźmicz - To be a Pole in Moldova

Władysław Kuźmicz - Pole in Chisinau

Władysław Kuźmicz - Monument of Soviet victims, pt.2