Nina (Germanowicz) Czarna - Pre-war Kresy

Marianna (Ciećwierz) Tomaszewska-Szuba - Hard life during WW1

Marianna (Ciećwierz) Tomaszewska-Szuba - Life before WW2

Genowefa Ostrowska - Home at Kresy

Genowefa Ostrowska - pre-war life

Teresa (Czeszko) Lipecka - singing old song 2

Teresa (Czeszko) Lipecka - singing old song

Walentyna (Kwiatkowska) Żeńczykowska - Poles in pre-war Romania

Algis Uzdeja - Lithuanian language

Algis Uzdeja - Lithuanian language pt.2

Algis Uzdeja - Poles vs Lithuanians

Regina Pacyna - Pre-war Kresy

Piotr Łabuz - Osadnictwo na Podolu przed I wojną światową

Roger Scazighino - What Father did

Describing his father’s work before the war at Lwow Radio, and his work for the Polish Government in Exile during and after the war.