Wall of Tribute

Website: Kresy locations (Kami.net.pl)

Website with locations and maps from pre-war Kresy, managed by Ewa Kamińska and Adam Kamiński.

View the original website www.kami.net.pl/kresy

Contact: Ewa Kamińska or Adam Kamiński

Database of 54,812 places from voivodeships:
– lwowskiego,
– nowogródzkiego,
– poleskiego,
– stanisławowskiego,
– tarnopolskiego,
– wileńskiego,
– wołyńskiego,
– partly krakowskie and lubelskie
with assignments to gminas and counties. Places are assigned also to Roman Catholic and Greek Catholic parishes.

All shown assignments are based on the 1930 before administrative reform in 1938. Database also contains list of church books contained in record group 618/2 from Central Historical Ukrainian State Archive in Lwow with number of microfilms in FamilySearch Library.

About 91 percent of places are located on a map made from scans of maps printed before WWII by Military Institute of Geography.

Bibliography:

 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych (Digital Library of Wielkopolska)
 • Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1, Województwo wileńskie 1938 (Podlaska Digital Library)
 • Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini Lwów 1932
 • Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini Lwów 1936
 • Schematyzm Diecezji Przemyskiej na rok 1933
 • Schematyzm połączonych Eparchii Przemysko-Samborsko-Sanockiej na rok 1934
 • Schematyzm grecko-katolicki Diecezji Stanisławowskiej na rok 1938
 • Schematyzm duchowieństwa Lwowskiej Archeparchii 1935-1936
 • Schematismus Archidioceseos Metropolitanae Graeco-Catholicae Leopoliensis 1881 (pomocniczo)
 • Schematyzm grecko-katolicki Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny na rok 1936
 • Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno domini 1938 (Podlaska Digital Library)
 • Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 1933 i 1934 (Podlaska Digital Library)
 • Jacek Tokarski “Ilustrowany przewodnik po zabytkach Ukrainy” tom 2
 • Mieczysław Malinowski, Bogdan Kołosek “Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku”
 • dr. M. Orłowicz “Ilustrowany przewodnik po Wołyniu”
 • Wikipedia – the free encyclopedia
 • Maps of Military Institute of Geography from web page Archiwum Map WIG

Records related to this source

Displaying 1 - 10 of 10